AMBIENTE - Ravni oblik.

  • Bogatstvo različitih oblika omogućava maštovite oblike krova na najvišoj razini
  • Stilski, regionalni ili futuristički, moderni krovovi
  • Povezivanje tradicionalnog i modernog

Ovaj biber-crijep ravnoga oblika i oštrih bridova ima dugu tradiciju. Njegove vodoravne crte naglašavaju i strukturiraju svaki krov. Zbog toga ga posebno rado koriste i za moderne krovne konstrukcije, i to često za krunasto pokrivanje krova.

AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine prirodno crvena
AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine „NUANCE“ bakreno crvena engobirana
AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine „NUANCE“ starosiva engobirana
prirodno crvena
bakreno crvena engobirana
Size: approx. 180 x 380 x 14 mm
Weight: approx. 2,08 approx. 74,9 kg/m²
Small pack: 8 komad Pallet: 480 komad
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 180 mm
Covering length: 145 mm 155 mm 165 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Brickware: 36 kom/m²
LAF-/FLA-values in mm with FALZ
Ridge tile: DN 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
BG LAF 75 75 75 75 75 75 70
BL LAF 80 80 80
BMK LAF 60 60 55 55 50 50 45
BMZ LAF 75 75 75 75 75 75 70
BM LAF 75 70 65 65 60 60 55
BZ LAF 75 75 75 75 75 75 75

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.
For 40/60-laths you'll find the measurements in the CREATON Roofplanner


Accessory range