CREATON DUO comfort pro

Ekonomična pokrovna folija za maksimalnu sigurnost

Opis proizvoda

 • Može se upotrijebiti kao potkrovna obloga, pokrovna folija ili folija za oplatu za krovne konstrukcije s prozračivanjem i bez prozračivanja
 • Može se zalijepiti kao pokrovna folija na oplatu ili kao podloga fiksnih dimenzija
 • Dvoslojna paropropusna folija za oplatu sa specijalnim TPU na PES nosaču mrežaste strukture
 • Dvije integrirane samoljepljive trake koje se preklapaju jamče ekonomično lijepljenje uzdužnih spojeva
 • DUO comfort pro otporan je na kemijske impregnacije, ulje za motorne pile, truljenje drveta i plijesan.
 • Odgovara specifikacijama proizvoda udruženja ZVDH za pokrovne folije klase UDB-A u skladu s podacima iz tablice 1
 • Odgovara specifikacijama proizvoda udruženja ZVDH za potkrovne obloge klase USB-A u skladu s podacima iz tablice 1
 • Prikladno za privremeno pokrivanje krova

Upute za montažu

 • Folije treba postaviti na način da jedna drugu prekrivaju otprilike 15 cm.
 • Na strehi odn. žlijebu folije treba provesti po okapnom limu ili uvodnom limu žlijeba. Priključke i prodore treba izvesti u skladu s podacima iz propisa ZVDH-a (Središnjeg udruženja njemačkih krovopokrivača).
 • Preklapanje uzdužnih spojeva zatvara se s pomoću integrirane samoljepljive trake.
 • Poprečni spojevi lijepe se s pomoću ljepljivih traka za rubove NKS ili s pomoću specijalnog ljepila SKL tvrtke CREATON koji su predviđeni za ove sustave.
 • Laganim pritiskanjem ljepljivih površina rukom nastaju sigurni i čvrsti spojevi.

Potkrovna folija DUO raspolaže integriranim samoljepljivim trakama za ekonomično lijepljenje na uzdužnim šavovima folije.

Tehnički podatci prema EN 13895-1

Dužina 50 m (±0,5 m)
Širina 1,5 m (±0,015 m)
Ravnost postoji
Masa u odnosu na površinu 210 g/m²
Otpornost na požar Razred E
Otpornost na prodor vlage W1
Propusnost kondenzacijske pare sd 0,02 m
Vlačna čvrstoća Uzdužni smjer 340N
Poprečni smjer 380N
Istezanje Uzdužni smjer 35%
Poprečni smjer 40%
Otpornost na daljnje kidanje Uzdužni smjer 250N
Poprečni smjer 200 N
Odstupanje od mjera 2%
Otpor uvijanju pri hladnoći Postoji pri -30° C
Debljina polipropilena troslojan

Masa/Pakiranje

Širina Dužina m²/rola kg/rola role/pal.
1.5 m 50 m 75 m² 16 kg 12 kom.