Vaša kontakt osoba

CREATON QUATTRO

Ekonomična potkrovna folija za najzahtjevnije primjene

Opis proizvoda

 • Višeslojna, paropropusna, ekstrudirana folija za oplatu i pokrivna folija koja se sastoji od dva monolitska TPU kopolimerna sloja i PES tkanja
 • Može se upotrijebiti kao potkrovna obloga, pokrovna folija i folija za oplatu za krovne konstrukcije s prozračivanjem i bez prozračivanja
 • Može se upotrijebiti kao vodonepropusna potkrovna folija (u skladu s uputama proizvođača CREATON) na podlozi otpornoj na pritiske (npr. oplata)
 • Dodatne ljepljive trake na stražnjoj strani za početno učvršćivanje: jednostavno premještanje/zavarivanje
 • Novi TPU sloj: bolje zavarivanje moguće je prije svega zahvaljujući sredstvu za brzo zavarivanje
 • Prikladna za najzahtjevnije primjene
 • Otporna na kemijske impregnacije, ulje za motorne pile, truljenje drveta i plijesan
 • Dodatno se nude i vodonepropusne trake za kontraletve KKS za brtvljenje kontraletvi na vodonepropusnoj potkrovnoj konstrukciji
 • Značajke koje treba posebno istaknuti: Otpornost na grebanje i dobra rastezljivost površinskog sloja
 • Prilikom polaganja treba se pridržavati uputa proizvođača CREATON

Upute za montažu

 • CREATON QUATTRO zavaruje se homogeno u području preklapanja uzdužnih i poprečnih spojeva u širini od 4 cm s pomoću toplinskog pištolja ili sredstva za brzo zavarivanje QSM tvrtke CREATON.
 • Prilikom obrade treba voditi računa da su mjesta varenja suha, bez prašine i bez leda te da se slojevi nisu odlijepili na tom mjestu.
 • Prilikom brzog zavarivanja nanosi se sredstvo za brzo zavarivanje QSM tvrtke CREATON iz boce s kistom na područje preklapanja donje i gornje folije u širini od najmanje 4 cm.
 • QSM treba ostaviti da se osuši otprilike 15 sekundi, a zatim treba povećanom snagom pritisnuti obje folije koje se preklapaju s pomoću pritisnog valjka.
 • Zavarivanje s pomoću toplinskog pištolja odvija se pri temperaturama od 180 °C do 240 °C. Brzim kliznim pokretom mlaz toplog zraka uvlači se između zona preklapanja folije QUATTRO i pritišće se s pomoću pritisnog valjka.
 • Tijekom zavarivanja treba paziti na to da se u području preklapanja folija ne stvore zategnuta mjesta ili nabori. Preporučujemo da provjerite svaki var.
 • Folija QUATTRO može se zavarivati s obje strane, pa se tako manji ostaci materijala i izrezani dijelovi mogu upotrebljavati za detaljne priključke, primjerice u kutovima s kaminom ili za krovne prozore.
 • Mehanička oštećenja treba pokriti zakrpama i stručno zavariti.
 • Ljepljiva traka sa stražnje strane olakšava montažu i ne štiti od kiše.
 • Ovisno o strukturi krova treba uzeti u obzir vrijednost sd svake pojedinačne građevne komponente.

Tehnički podatci prema EN 13895-1

Dužina 50 m (±0,5 m)
Širina 1,5 m (±0,015 m)
Ravnost postoji
Masa u odnosu na površinu 360 g/m²
Otpornost na požar Razred E
Otpor na prodor vlage W1
Propusnost kondenzacijske pare sd 0,20 m
Vlačna čvrstoća Uzdužni smjer 400N
Poprečni smjer 470N
Istezanje Uzdužni smjer 50%
Poprečni smjer 65%
Otpornost na daljnje kidanje Uzdužni smjer 310N
Poprečni smjer 280N
Odstupanje od mjera 2%
Otpor uvijanju pri hladnoći Postoji pri -30° C
Debljina polipropilena četveroslojan

Masa/Pakiranje

Širina Dužina m²/rola kg/rola role/pal.
1.5 m 50 m 37,5 m² 14,5 kg 20 kom.