Vaša kontakt osoba

Stup za antenu i satelitsku antenu

Novi stup za antenu i satelitsku antenu od vruće pocinčanog čelika s pokrivnom kapicom za kabel odlikuje se sljedećim svojstvima:

Opis proizvoda

 • Stup za antenu i satelitsku antenu za kosi krov inovativan je proizvod od vruće pocinčanog čelika.
 • Stup je dostupan u crvenoj, crnoj i crveno-smeđoj boji.
 • Montažu može izvršiti jedna osoba. Postupak ne uključuje zahvate u konstrukciju krova.
 • Posebne prednosti: Stup se može postaviti na gotovo svim dijelovima krova te pri svim nagibima krova.
 • Osnovni okvir umeće se s pomoću podesive čelične cijevi između rogova koji su udaljeni od 50 cm do 85 cm.
 • Cijev se učvršćuje u mjestu s pomoću četiri vijka za namještanje. Sam osnovni okvir se može po želji pomicati prema gore ili prema dolje po kontraletvi.
 • Za sve pričvrsne elemente potreban je jedan ključ.
 • Zahvaljujući pokrivnoj kapici za stup moguće je provući maks. 18 kabela u unutrašnjost krova.

Važni detalji o montaži

 • Vodite računa o maksimalnoj nosivosti krovnih rogova!
 • Tanjur satelitske antene (maks. promjera 100 cm) treba montirati na stup što je moguće niže. Maksimalna visina pričvršćivanja 700 mm!
 • Prilikom priključivanja na gromobranske instalacije preko vijka za uzemljenje treba se obavezno pridržavati važećih normi i VDE propisa. Gromobranske sustave i priključke na gromobranske sustave smije izvoditi samo stručno osoblje. Priključak na gromobranske instalacije je obavezan!
 • Na stup se ne smiju pričvršćivati nikakve drugačije komponente, dodatni reflektori ili antene Wave Frontier.
 • Također je potrebno osigurati dostatnu nosivost i propisno pričvršćenje u kontraletvi i rogovima.