„AMBIENTE“ - Ravni oblik.

  • Bogatstvo različitih oblika omogućava maštovite oblike krova na najvišoj razini
  • Stilski, regionalni ili futuristički, moderni krovovi
  • Povezivanje tradicionalnog i modernog

Ovaj biber-crijep ravnoga oblika i oštrih bridova ima dugu tradiciju. Njegove vodoravne crte naglašavaju i strukturiraju svaki krov. Zbog toga ga posebno rado koriste i za moderne krovne konstrukcije, i to često za krunasto pokrivanje krova.

AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine prirodno crvena
AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine „NUANCE“ bakreno crvena engobirana
AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine „NUANCE“ crvena engobirana
AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine „NUANCE“ antracit engobirana
AMBIENTE ravnog oblika Crijep velike površine „NUANCE“ starosiva engobirana
prirodno crvena
bakreno crvena engobirana
Size: approx. 180 x 380 x 14 mm
Weight: approx. 2,08 approx. 74,9 kg/m²
Small pack: 8 komad Pallet: 480 komad
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 180 mm
Covering length: 145 mm 155 mm 165 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Tile requirement: 36 kom/m²
LAF-/FLA-values in mm
Ridge tile DN

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.