2. Tehničke informacije

2.1 JavaScript

Molimo Vas da vodite računa da za besprijekorno funkcioniranje i najoptimalniji prikaz ovih internet stranica vaš preglednik mora imati aktiviran JavaScript. Molimo Vas da aktivirate JavaScript.