Vaša kontakt osoba

KERALIS – Najplemenitija zaštita krova i prožeta ljepota boje.

Postupak KERALIS ne ograničava se samo na površinu - on prodire u dubinu. To već počinje kod sirovina: fina i čista kvalitetna glina melje se u suhi prah. Preciznim dodavanjem vode nastaje glinena masa gotovo finokeramičke kvalitete. I ono što slijedi inovativno je i visokomoderno: CREATONOV „FAKTOR PEČENJA NA VISOKIM TEMPERATURAMA“. Tako se temperaturama od preko 1.100°C postiže tipična, ravnomjerna površina plemenitog mat-sjaja, te crijep koji je jednake boje u cijeloj svojoj strukturi.

Crijep ima posebno finu strukturu pora koja mu daje potpuno novu razinu otpornosti na smrzavanje. Zahvaljujući jednakoj obojenosti u cijeloj strukturi, oštrih bridova nastalih rezanjem gotovo da ni nema, pa ih se ne mora dodatno obrađivati.