OFSET / SAĆE DIZAJN

OFSET DIZAJN

CREATON fasadna škriljava ploča s pokrivanjem na petlju, stvara fasade s markantnim izgledom. Karakteristične značajke ovog dizajna su proizvoljno glatka površina ili površina s teksturom škriljevca i zaobljeni ili ravni rub. Bilo da je riječ o obnovi ili novogradnji: petlja dizajn otvara mnoge mogućnosti za dizajn cijele fasade, uključujući krovne kućice i obloge dimnjaka, u dosljednom stilu. Manji formati od 20 x 20 i 30 x 30 cm posebno su pogodni za skladan dizajn na malim površinama.

 • Samo za primjenu na fasadama 
 • Pričvršćivanje sa čavlima za škriljevac
 • Odlično se uklapa sa CREATON krovnim škriljavim pločama sa zaobljenim rubom , njemački način pokrivanja

 • 30 x 30 cm kvadratne probušene
 • 30 x 30 cm zaobljene probušene
 • 25 x 25 cm zaobljene probušene
 • 20 x 20 cm kvadratne probušene
 • 20 x 20 cm zaobljene probušene

Primjer u plavo crnoj izvedbi izabran je u cilju predstavljanja svih formata i rezova.


SAĆE DIZAJN

CREATON fasadna škriljava ploča s pokrivanjem na saće čime stvara karakteristične fasade s razmjernim izgledom. Podjednako se može koristiti za nove, tipične regionalne zgrade, kao i za renoviranje. Karakteristične značajke saće dizajna su proizvoljno glatka površina ili površina s teksturom škriljevca i zaobljeni ili podrezani kut. Bilo da je riječ o obnovi ili novogradnji: saće dizajn otvara mnoge mogućnosti za dizajn cijele fasade, uključujući krovne kućice i obloge dimnjaka, u dosljednom stilu. Manji formati od 20 x 20 i 30 x 30 cm posebno su pogodni za skladan dizajn na malim površinama. 

 • Izgled pčelinjeg saća
 • Samo za primjenu na fasadama
 • Pričvršćivanje sa čavlima za škriljevac
 • Odlično se uklapa sa CREATON krovnim škriljavim pločama sa zaobljenim rubom , njemački način pokrivanja
 • 30 x 30 cm kvadratne probušene
 • 30 x 30 cm zaobljene probušene
 • 25 x 25 cm zaobljene probušene
 • 20 x 20 cm kvadratne probušene
 • 20 x 20 cm zaobljene probušene

Primjer u plavo crnoj izvedbi izabran je u cilju predstavljanja svih formata i rezova.


Površine i boje

Možete dobiti sljedeće boje sa reljefnom strukturom:

 • plavo crna
 • tamnosmeđa
 • crvena

Pregled mogućnosti kombiniranja: