ŠILJASTI DIZAJN

CREATON krovna škriljava ploča sa šiljastim dizajnom je tradicionalni stil pokrivanja krovova u nekim dijelovima Njemačke. Posebno velika, neprekinuta područja mogu se velikodušno dizajnirati u nasumičnom obliku. Format ploče 40 x 40 cm šiljasta osigurava brzu montažu, što ga čini osobito ekonomičnim. Šiljasti dizajn je najstariji način pokrivanja krovova i fasada od svih škriljavih materijala.

  • Najstariji dizajn na vlakno-cementu
  • Vrlo pogodno za velika, neprekinuta krovna područja s obzirom na oblik 
  • Vrlo ekonomičan zbog velikog formata 
  • Pričvršćivanje sa čavlima za škriljevac i kopčama za škriljevac
  • Najmanji krovni nagib od 30°

  • 40 x 40 cm glatka plavo crna probušena

Dodatni dizajn za pokrivanje

ČETVEROKUTNI DIZAJN – uporaba za fasade