Nastavak prerade

16 Zona hlađenja

Kad završi postupak pečenja, crjepovi se hlade ogromnim ventilatorima ponovno na sobnu temperaturu.

17 Kontrola kvalitete

Nakon hlađenja kontrolira se kvaliteta crijepa. Crjepove se udara čekićem i po zvuku procjenjuje, je li čvrstoća u redu ili nije. Dodatno se i vizualno provjerava, odgovara li crijep CREATON-ovim zahtjevima kvalitete.

18 Povezivanje

Kad pečeni crijep prođe kontrolu kvalitete, povezuje se obnovljivim polipropilenskim trakama u praktična mini-pakiranja.

19 Pranje

Prije utovara na palete, crijep se još kratko pere. Tako se neutraliziraju eventualni ostatci koji mogu ugroziti crijep i promijeniti mu boju.

20 Utovar

Upakirani crijep skladišti se u prostoru za utovar, i konačno kamionima otprema na gradilišta.