Oblikovanje

9 Vakuumska preša

Smjesa se sada dovodi do vakuumske preše. Ona istiskuje beskonačnu glinenu traku i posljednje mjehuriće zraka iz smjese.

10 Rezaći stol

Nakon toga, beskonačna glinena traka se pomoću žice oštre poput noža reže u pojedinačne plastice.

11 Revolverska preša

Tekuća vrpca dovodi plasticu do revolverske prese, koja joj pod visokim pritiskom daje konačni oblik. Presa je pod jednosmjernom strujom kako bi se plastice lakše odvajale od kalupa. Učinak ovih presa vrlo je visok: one proizvedu 3.000 komada crijepa na sat.
Radni kalupi odlijevaju se u gipsu u vlastitim ljevaonicama kalupa. Prednost gipsanih kalupa je da su oni u stanju za vrijeme prešanja primiti istisnutu vlagu i tako stvoriti vodeni film između kalupa i plastice.
S obzirom da su ovi kalupi izloženi enormnim silama i trenjima, njih se mora izmijeniti više puta dnevno.