Priprema za proizvodnju

4 Sandučasti dodavač

Kad stigne u pogon, sirovina se dozira u postrojenje za preradu pomoću sandučastog dodavača. Tamo se dodaje voda i mješavina se tonama teškim presama prerađuje u masu finozrnate strukture.

5 Homogenizator

U homogenizatoru se masa dalje miješa i usitnjava na 20 mm.

6 Mlin

Sustavom valjaka meljivo se ponovo usitnjava: sada na manje od 0,8 mm. U našem proizvodnom pogonu u Guttauu meljivo se usitnjava čak na 0,035 mm. Tako naši vrhunski proizvodi „PREMION“ i „KERA-Biber“ dobivaju svoju posebnu robusnost.

7 Odležavalište

Sljedeći korak je transport mješavine do odležavališta. Tamo masa miruje oko dva tjedna, dok nije u savršenom stanju za nastavak proizvodnje naših kvalitetnih proizvoda i dok ne postigne ustaljenu vlažnost.

8 Sitasti dodavač

Kada sirovina postigne to stanje, dalje se transportira u sitasti dodavač. Tu se masa vlaži i preša u glinene valjčiće jednake težine. Kako nemaju grudica, savršeni su za miješenje.