Arhitekti

Projektno tehnicni svetovalec

Podjetje Creaton Vam nudi brezplačno pomoč:

  • Faza projektiranja, tehnične rešitve določenih detajlov
  • Izbira materialov, posvetovanje z investitorji
  • Izdelava projektanskega stroškovnika
  • Popis del za krovska dela po EN
  • Tehnično izboraževanje izvajalcev del