1. Izključitev odgovornosti

1.1 Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, točnost, popolnost ali kakovost objavljenih informacij. Zahtevki odgovornosti proti avtorju, ki se nanašajo na škodo materialne ali negmotne vrste, ki so posledica uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oz. uporabe napačnih in nepopolnih informacij, so izključeni, v kolikor ni avtorju dokazana naklepna krivda ali krivda, ki je posledica hude malomarnosti. Celotna ponudba je neobvezna in nezavezujoča. Avtor si pridržuje pravico do sprememb, dopolnjevanja, brisanja ali začasne ali dokončne ukinitve posameznih delov strani ali celotne ponudbe brez posebne napovedi.

1.2 Povezave

Pri posrednih ali neposrednih povezavah na tuje spletne strani ("linkih"), ki so izven pristojnosti odgovornosti avtorja, bi obveza odgovornosti stopila v veljavo izključno takrat, če bi bil avtor z vsebino seznanjen in bi imel na voljo ima tehnične možnosti in pooblastil za preprečitev uporabe v primeru nezakonitih vsebin. Avtor s tem izrecno izjavlja, da v času objave povezave na teh povezanih straneh ni vidnih nobenih nelegalnih vsebin. Na trenutno in prihodnjo oblikovanje vsebin ali avtorstva povezanih strani avtor nima nobenega vpliva. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki bi morali biti po objavi povezav spremenjene. Ta določba velja za vse znotraj lastne internetne ponudbe objavljene povezave ter za tuje objave v avtorjevih knjigah gostov, forumih in e-poštnih listah. Za ilegalne, napačne ali nepopolne vsebine in predvsem za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe tovrstno ponujenih informacij, odgovarja le ponudnik tiste strani, na katero je bilo napoteno, in ne tisti, na kateri je bila objavljena le ta povezava.

1.3 Avtorsko in registrsko pravo

Avtor si prizadeva, da v vseh publikacijah upošteva avtorske pravice uporabljenih grafik, zvočnih dokumentih, video sekvenc in besedil, da uporablja lastno narejene grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila ali posega po grafikah, zvočnih dokumentih, video sekvencah in besedilih brez potrebnih licenc. Vsi znotraj spletne ponudbe navedeni in evtl. preko tretjih strani zaščiteni znaki proizvajalca in blagovne znamke so neomejeno zavezane določbam posamezno veljavnega registrskega prava in avtorskim pravicam posameznega registriranega lastnika. Le na podlagi golega imenovanja ni možno sklepati, da blagovna znamka ni zaščitena preko tretjih oseb! Copyright za objavljene objekte, ki jih je naredil avtor sam, ostale le pri avtorju strani. Razmnoževanje ali uporaba takih grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

1.4 Varstvo podatkov

V kolikor obstaja v okviru internetne ponudbe možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), je izdaja teh podatkov s strani uporabnika povsem prostovoljna. Koriščenje ali plačevanje ponujenih storitev je – v kolikor je to tehnično možno in dopustno – dovoljeno tudi brez navedbe takih podatkov oz. z navedbo anonimnih podatkov ali psevdonima.

1.5 Pravnomočnost te izključitve odgovornosti

Ta izključitev odgovornosti je potrebno obravnavati kot del internetne ponudbe, katera se nanaša na to stran. V kolikor deli ali posamezne formulacije tega besedila nebi, nebi več ali nebi popolnoma ustrezala, ostanejo ostali deli dokumenta v svoji vsebini in svoji veljavnosti nespremenjeni.