CREATON je TOP100

Na prireditvi za podeljevanje nagrad Deutscher Mittelstands-Summit v Essnu je družba CREATON AG že tretjič po letu 2001 in 2005 odlikovana z naslovom „Top inovator“. Znanstveni novinar in televizijski moderator Ranga Yogeshwar izdelovalcu glinenih strešnikov pri podelitvi nagrad dne 26. junija izkaže čast s pečatom „Top100“.

Inovacija je pri CREATON v strategiji podjetja ena od najpomembnejših točk . Podjetje je pri večstopenjski analizi znanstvene žirije Univerze za ekonomijo in poslovne vede na Dunaju (Wirtschaftsuniversität Wien) prepričalo z izredno obsežnim inovacijskim procesom, ki v isti meri vključuje zaposlene, stranke in partnerje.

Inovacije so pri podjetju CREATON na več ravneh: od poslovodstva prek strokovnih oddelkov pa vse do zaposlenih v proizvodnji. Na vsaki lokaciji obstajajo lastne inovacijske skupine, ki lahko na svojih področjih same odločajo o inovacijah in idejah. Celoten proces podpira lastna spletna programska oprema, pri kateri lahko vsi zaposleni oddajo svoje predloge, inovacijska skupina jih lahko nato oceni in oskrbuje. „In kakšna je tvoja ideja?“ ni brez razloga povsod navzoč moto podjetja CREATON.

Poseben pomen pri inovacijskem procesu je vključevanje strank in partnerjev. Stranke in partnerji se vključujejo pri pogovorih s stranko v prodaji, posebnih delavnicah ali na sejmih. Intenzivno negovana mreža, sestavljena iz strokovnjakov obrtniške prakse ali trgovine z gradbenim materialom, je pomembna naložba in vsem strankam pripomore k praktični izvedbi z najboljšo uporabnostjo.

„Naše dobre ideje in vaša hitra izvedba so za nas odločilen dejavnik konkurence“, pojasnjuje predstojnik Stephan Führling. Zato veliko časa in truda vlagamo v naše upravljanje inovacij. Pri tem poudarjamo bogastvo idej vseh zaposlenih. Zahvaljujem se jim za doseganje priznanja ‚Top 100’.“

„Inovacija potrebuje usmerjeno uporabljeno sistematiko. Pred nekaj leti smo v naši organizaciji oblikovali strukturo, ki podpira inovacijski proces in pripomore k ustvarjanju inovativnega vzdušja“, dopolnjuje Malte Petersen, vodja inovacij in trženja izdelkov.

compamedia od leta 1993 srednjim in malim podjetjem podeljuje pečat „Top 100“ za posebne inovativnosti in nadpovprečno inovacijsko uspešnost. Prof. dr. Nikolaus Franke z Inštituta za podjetništvo in inovacije (Institut für Entrepreneurship und Innovation) Univerze za ekonomijo in poslovne vede na Dunaju od leta 2002 vodi znanstveni oddelek. Znanstvenik je eden vodilnih strokovnjakov za uporabniške inovacije na svetu. Mentor za „Top 100“ je znanstveni novinar in televizijski moderator Ranga Yogeshwar.

29.06.2015