Postopek žganja

14 Predgrelnik

Sedaj se začetno obdelani strešniki prestavijo v tako imenovane H-kasete. Te skrbijo za to, da je vročina peči za žganje idealno speljana okrog glinenih črepinj. Preden grejo strešni surovci v tunelsko peč, morajo najprej skozi predgrelnik.

15 Tunelska peč

Strešniki se potem žgejo pri preko 1000 stopinjah v dolgi tunelski peči. Ta proces traja več ur. Z enormno vročino se glina zgosti in utrdi, kar vodi do tega, da se strešniki nekoliko skrčijo, hkrati pa pridobijo na trdnosti.
Tvorba iz črepinj je rezultat zlasti dveh vrst postopkov v peči:
a) Sprememba kristalov pri 550° -600° C.
b) Nastane določen delež steklaste taline, ki pri ohlajevanju med sabo zakita nestaljene dele.