CREATON „UNO“

Klasična napenjalna in prekrivna sekundarna kritina

Področja uporabe:

 • zračne strehe
 • nezračne/difuzijsko odprte strehe
 • izvedba kot napenjalna ali prekrivna sekundarna kritina

Navodila za uporabo:

 • Folijo pri zračnih strehah čez špirovec prosto napnete ali preprosto povesite. Folije naj se končajo 50 mm pred slemensko linijo. S tem nastalo zračno režo bi bilo potrebno zaščiti proti naletavanju snega ali vdoru dežja.
 • Pri nezračnih/ difuzijsko odprtih strehah ležijo folije na polnem opažu oz. strešni izolaciji. Na špirovcu se folije prekrivajo za ca. 20 cm.
 • Folije morajo biti položene s prekrivanjem za ca. 20 cm.
 • Na kapu oz. žlebu morate folijo speljati na kapno oz. žlebno pločevino.
 • Folije morate položiti vodoravno glede na streho. Prekrivanje vzdolžnih spojev mora potekati skladno z naklonom strehe in ne sme potekati proti naklonu strehe.
 • Priključke in preboje morate izvesti ustrezno z določili pravilnika ZVDH (Centralnega združenje nemških krovcev).
 • Folije ustrezajo napenjalni oz. prekrivni sekundarni kritin ustrezno ZVDH.
 • Folija »UNO« ni primerna za polaganje na opaž.

Tehnični podatki ustrezno EN 13895-1

Dolžina 50 m (±0,5 m)
Širina 1,5 m (±0,015 m)
Ravnost prestala
Površinske mere 95 g/m²
Požarne lastnosti razred E
Odpornost proti prepuščanju vode W1
Prepustnost vodne pare sd 0,02 m
Natezna trdnost vzdolžna smer 190N
prečna smer 120N
Raztezanje vzdolžna smer 30%
prečna smer 55%
Odpornost proti nadaljnjemu trganju vzdolžna smer 80N
prečna smer 90N
Natančnost 2%
Prožne lastnosti pri mrazu Pri -20° C prestala
Polipropilenska folija 3-slojna

Mere/pakiranje

Širina Dolžina m²/rola kg/rola rol/pal.
1.5 m 50 m 75 m² 8 kg 32 kosov