TITANIA – Prilagodljivi ponvasti strešnik z največjim prostorom pomičnosti.

  • Povprečna poraba na kvadratni meter
  • Izdaten pomični prostor, pribl. 44 mm
  • Izpolnjuje optimalne tehnične zahteve
  • Do nagiba strehe 10°
  • Obsežna ponudba dodatne opreme

Strešnik velikega formata TITANIA ima častitljivo ime: Izjemen je tako zaradi svojih dimenzij (324 x 515 mm) kot tudi zaradi lastnostih, s čimer optimalno dopolnjuje obstoječo ponudbo proizvajalca CREATON. Strešniki TITANIA so velikosti „formata 10“ in jih tako na kvadratni meter povprečno porabimo od 9,0 do 10,1 kosov. Zaradi približno 44 mm pomičnega prostora je zelo primeren za pokrivanje raznoraznih površin. Zaradi tega je zelo prilagodljiv in olajšuje rokovanje.Strešnik ni impresiven samo zaradi velikosti, ampak tudi zaradi tehnične kakovosti in funkcionalnosti oblike. Odlikuje ga dobro žlebljenje. Tako zagotavlja odlično zaščito pred vdorom vode in vetrom, z dodatnimi ukrepi pa ga je mogoče uporabiti na strehah z naklonom do 10°.

TITANIA Strešnik „NUANCE“ bakreno rdeča engobirana
TITANIA Strešnik „NUANCE“ skrilnato siva engobirana
TITANIA Strešnik „NUANCE“ črna mat engobirana
TITANIA Strešnik „FINESSE“ črna glazirana
TITANIA Strešnik „NOBLESSE“ rjava glazirana
bakreno rdeča engobirana
skrilnato siva engobirana
črna mat engobirana
črna glazirana
rjava glazirana
Size: approx. 325 x 515 mm
Weight: approx. 5 approx. 47,5 kg/m²
Small pack: 4 kos Pallet: 192 kos
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 260 mm 262 mm 265 mm
Covering length: 382 mm 403 mm 425 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Brickware: 10,1 kos/m² 9,5 kos/m² 9,0 kos/m²
LAF-/FLA-values in mm with FALZ
Ridge tile: DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
PT LAF 90 90 90 90 90 85 80 80 80 75 75
2,5 kosov/tm FLA 110 110 100 80 70 70 65 55 45 35 30

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.
For 40/60-laths you'll find the measurements in the CREATON Roofplanner

Obširne vodotehni?ne raziskave so pri našem strešniku »TITANIA« potrdile nadpovpre?no varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehni?no izpiljenega žlebljenja dosežete že pri
16° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«),
14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«),
12° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«),

10° z vodoodporno sekundarno kritino (CREATON „QUATTRO“)
potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/najve?jem mejnem obmo?ju pri naro?ilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

Accessory range

Ridge and hip tile product range

Product range for roof ventilation and penetrations

Product range for snow protection, roof access and solar installation in metal

Product range for roof details and uplift protection