SINFONIE - Ponvasti strešnik v izraziti optični podobi.

  • Uporaben do naklona strehe 7°
  • Visoka pomičnost za 29 mm
  • Visoka zaščita pred nevihtami z izrazito tehniko žlebljenja

Raznolike prednosti kažejo, da je tukaj uspelo nekaj posebnega: ohraniti popularno "S - ponvasto prekrivanje" in hkrati narediti kakovosten optični in tehnični preskok. Za čas, ko ekonomičnost v vse večji meri pridobiva na pomenu. Model strešnika velikega formata, ki daje strešnim pokrajinam profil.

SINFONIE – presenetljivih ca. 10,9 kosov/m² in s tem 30 % manjša poraba strešnikov v primerjavi z ostalimi modeli strešnikov malega formata – predstavlja vrhunec ekonomičnosti v razvoju zareznikov. SINFONIE ponuja izrazito stransko žlebljenje in možnost pomika za ca. 29 mm, kar omogoča veliko fleksibilnost in zmanjšuje čas prekrivanja. Novogradnjam in prenovam starih zgradb je tako na voljo ponvasti zareznik, ki je velik v pravem pomenu besede – tako v optiki kot tudi v ekonomičnosti.

SINFONIE Strešnik naravno rdeča
SINFONIE Strešnik „NUANCE“ bakreno rdeča engobirana
SINFONIE Strešnik „NUANCE“ črna mat engobirana
SINFONIE Strešnik „FINESSE“ vinsko rdeča glazirana
SINFONIE Strešnik „FINESSE“ črna glazirana
SINFONIE Strešnik „NOBLESSE“ črna glazirana
naravno rdeča
bakreno rdeča engobirana
črna mat engobirana
vinsko rdeča glazirana
črna glazirana
črna glazirana
Size: approx. 300 x 482 mm
Weight: approx. 4,7 approx. 54,6 kg/m²
Small pack: 5 kos Pallet: 200 kos
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 228 mm 230 mm 232 mm
Covering length: 361 mm 375 mm 389 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Brickware: 12,2 kos/m² 11,5 kos/m² 10,9 kos/m²
LAF-/FLA-values in mm with FALZ
Ridge tile: DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
PF LAF 80 80 70 65 60 60 60 50 45 45 45
2,5 kosov/tm FLA 100 100 90 80 75 65 65 55 50 50 40
PR LAF 80 80 70 65 60 60 60 50 45 45 45
2,5 kosov/tm FLA 100 100 90 80 75 65 65 55 50 50 40

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.
For 40/60-laths you'll find the measurements in the CREATON Roofplanner

Obširne vodotehni?ne raziskave so pri našemu »SINFONIE« potrdile nadpovpre?no varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehni?no izpiljenega žlebljenja dosežete že pri
14° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«),
12° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«),
10° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)

7° z vodoodporno sekundarno kritino (CREATON „QUATTRO“)
potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/najve?jem mejnem obmo?ju pri naro?ilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

Accessory range

Ridge and hip tile product range

Product range for roof ventilation and penetrations

Product range for snow protection, roof access and solar installation in metal

Product range for roof details and uplift protection