„RATIO“ Höngeda - Gospodarni veliki zareznik.

  • Tradicionalna izvedba
  • Visoka ekonomičnost z veliko pomičnostjo
  • Več varnosti s pretehtano, optimirano tehniko
  • Senzacionalna, obsežna barvna paleta

Princip je star stoletja in nadvse zanesljiv – kljub temu nam je z »RATIO« uspelo kreirati dvokoritni zareznik, ki je dvakratno dober. Kajti od zanesljivih klasikov »RATIO KLASSIK« kot »TECTA« je bilo prevzeto le najboljše in razvito v en strešnik. S tem združuje »RATIO« prednosti strešnikov »TECTA« in »RATIO KLASSIK« – razumna ideja –, ki ustreza razmerjem izvornega strešnika Z1. Nadpovprečno harmonična »strešna geometrija z dvojnim koritom«, ki je bila razvita leta 1879 v hiši Ludowici, je tako kombinirana s tehničnimi in ekonomičnimi prednostmi.

RATIO HÖN Strešnik naravno rdeča
RATIO HÖN Strešnik „NUANCE“ bakreno rdeča engobirana
RATIO HÖN Strešnik „NUANCE“ bakreno rdeča engobirana
RATIO HÖN Strešnik „NUANCE“ vinsko rdeča engobirana
RATIO HÖN Strešnik „NUANCE“ vinsko rdeča engobirana
RATIO HÖN Strešnik „NUANCE“ antracitna engobirana
RATIO HÖN Strešnik „FINESSE“ rdeča glazirana
RATIO HÖN Strešnik „FINESSE“ antična ožgana glazirana
RATIO HÖN Strešnik „FINESSE“ vinsko rdeča glazirana
RATIO HÖN Strešnik „FINESSE“ kostanj glazirano
RATIO HÖN Strešnik „FINESSE“ črna glazirana
naravno rdeča
rdeča engobirana
bakreno rdeča engobirana
vinsko rdeča engobirana
starinsko siva engobirana
antracitna engobirana
rdeča glazirana
antična ožgana glazirana
vinsko rdeča glazirana
kostanj glazirano
črna glazirana
Size: approx. 265 x 446 mm
Weight: approx. 3,5 approx. 42,7 kg/m²
Small pack: 6 kos Pallet: 288 kos
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 221 mm 223 mm 225 mm
Covering length: 357 mm 368 mm 380 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Tile requirement: 12,7 kos/m² 12,2 kos/m² 11,7 kos/m²
LAF-/FLA-values in mm
Ridge tile DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
PH LAF 60 55 50 50 45 45 40 30
2,6 kosov/tm FLA 95 80 75 70 65 55 55 55

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.

Obširne vodotehni?ne raziskave so pri našem strešniku »RATIO Höngeda« potrdile nadpovpre?no varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehni?no izpiljenega žlebljenja dosežete že pri
18º s sekundarno folijo (CREATON »UNO«),

16º z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«),

14º pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«),

10° z vodoodporno sekundarno kritino (CREATON „QUATTRO“),

potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/najve?jem mejnem obmo?ju pri naro?ilu prosim nujno navesite dolžino letev! 

Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.