Oblikovanje

9 Vakuumska stiskalnica za ekstrudiranje

Material za gnetenje se posreduje naprej v vakuumsku stiskalnico za ekstrudiranje. Ta izločuje brezkončen trak surovca in iz mase iztisne še zadnje zračne mehurčke.

10 Rezalna žica

Nato žica ostra kot nož razdeli brezkončen trak v posamezne predhodne oblike strešnikov.

11 Revolverska stiskalnica

Transportni sistem vodi surovec naprej v revolversko stiskalnico, ki da strešniku končno obliko. Tam se surovec pod visokim tlakom oblikuje. Zraven tega je stiskalnica pod enosmernim tokom, tako da se surovec laže izloči iz kalupa. Visokozmogljive stiskalnice ustvarjajo 3.000 strešnikov na uro.
Delovni kalupe se proizvajajo iz različnih mas mavca/litine v lastnih tovarniških kalupnih livarnah. Prednost kalupov iz mavca je v tem, da imajo med stiskanjem to sposobnost, da lahko vpijejo izpodrinjeno vodo in s tem ustvarijo vodni film med obliko in surovcem.
Ker na te kalupe delujejo enormne sile in trenje, jih je potrebno večkrat zamenjati.