PROFIL - Zarezni bobrovec valovite segmentne oblike.

  • Poudarjena profilirana struktura
  • Raznoliko obarvanje
  • Edinstvene možnosti kombinacij in oblikovanja
  • Harmonično zlitje z obstoječimi strešnimi površinami

Ekstrudirani zarezni strešnik je izpopolnjena oblika navadnega bobrovca. Zarezni strešnik nadomešča prejšnjo običajno podlago za skodlo in omogoča varno enotno pokrivanje. V preteklosti se je uporabljal predvsem za prekrivanje kmetijskih zgradb ter za sanacijo in dopolnitev obstoječih streh. Ekstrudiran zarezni strešnik pa nudi nekatere dodatne zanimive možnosti tudi za sodobno arhitekturo. Pokrivanje, glede na regionalne danosti, poteka vezano ali s polaganje spoja na spoj.

PROFIL Zarezni bobrovec Segmentna oblika Valovita površina Strešnik naravno rdeča
naravno rdeča
Size: approx. 205 x 400 x 21 mm
Weight: approx. 2,52 approx. 48,4 kg/m²
Small pack: 6 kos Pallet: 324 kos
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 180 mm
Covering length: 270 mm 290 mm 300 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Brickware: 19,2 kos/m²
LAF-/FLA-values in mm with FALZ
Ridge tile: DN

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.
For 40/60-laths you'll find the measurements in the CREATON Roofplanner


Accessory range

Ridge and hip tile product range

Product range for roof ventilation and penetrations

Product range for roof details and uplift protection