HERZZIEGEL - Nezamenljiv zareznik.

  • Tradicionalni model

Strešnik ni sklenjen v srce le zaradi nezamenljive in značajne pojave. Globoko stransko žlebljenje nudi zraven tega visoko zaščito pred vdorom dežja.

HERZZIEGEL Strešnik naravno rdeča
naravno rdeča
Size: approx. 230 x 420 mm
Weight: approx. 3,1 approx. 43,7 kg/m²
Small pack: 5 kos Pallet: 240 kos
min. approx. on av. approx. max. approx.
Covering width: 205 mm 207 mm 209 mm
Covering length: 337 mm 344 mm 350 mm
max. approx. on av. approx. min. approx.
Brickware: 14,5 kos/m² 14,1 kos/m² 13,7 kos/m²
LAF-/FLA-values in mm with FALZ
Ridge tile: DN 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
PRU LAF 70 65 60 60 55 50 50
PZ: 2,5 kosov/tm, PRK: 3,0 kosov/tm FLA 100 90 85 80 65 60 50
PZ LAF 70 65 60 60 55 50 50
PZ: 2,5 kosov/tm, PRK: 3,0 kosov/tm FLA 80 70 65 55 50 45 35

LAF = distance between laths and ridge intersection, FLA = distance between ridge laths
Measurements apply to 30/50-laths.
For 40/60-laths you'll find the measurements in the CREATON Roofplanner

Obširne vodotehni?ne raziskave so pri našem strešniku »HERZZIEGEL« potrdile nadpovpre?no varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehni?no izpiljenega žlebljenja dosežete že pri
24° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«),
22° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«),
18° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«),

10° z vodoodporno sekundarno kritino (CREATON „QUATTRO“)
potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/najve?jem mejnem obmo?ju pri naro?ilu prosim nujno navesite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

Accessory range

Ridge and hip tile product range

Product range for roof ventilation and penetrations

Product range for snow protection, roof access and solar installation in metal

Product range for roof details and uplift protection